Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Athoscailt na scoile - Lúnasa 2021

School reopening - August 2021
23-Lúnasa-21

A Chara,

Tá súil agam go raibh samhradh deas agat. Táimid ag súil go mór le fáilte a chur ar ais roimh scoláirí Bliain 2 agus fáilte is fiche a chur roimh Bhliain 1 nua an tseachtain seo chugainn.
Seo a leanas na sonraí maidir le tús na scoilbhliana:
Déardaoin 26ú Lúnasa Ionduchtú Bliain 2 10:00 - 12:00
Dé hAoine 27ú Lúnasa Ionduchtú Bliain 1 10:00 - 12:30
Ní osclófar an príomhdhoras go dtí 09:50 r.n. De bharr cúrsaí Covid-19 iarrtar ar thuismitheoirí gan bailiú ag an bpríomhdhoras (le taobh Sásta by the River). Tá ar gach scoláire masc/clúdach aghaidhe a chaitheamh.
Le linn na tréimhse ionduchtaithe clúdófar cúrsaí Covid-19, nósanna imeachta na scoile, cúrsaí amchlair srl. Níl aon leabhar/chóipleabhar ag teastáil seachas peann/peann luaidhe ar an gcéad lá. Is féidir le scoláirí lón beag a thabhairt leo más mian leo agus beidh sos le linn na maidine.
Dé Luain 30ú Lúnasa - Amchlár i bhfeidhm agus leanfar le ionduchtú de réir mar is gá.
Beidh Plean Covid an Choláiste agus féilire na bliana roinnte ar shuíomh na scoile go luath - www.gcmn.ie
_____________
I hope you have had a nice summer. We are really looking forward to welcoming back our second year students and to meeting our first year students next week.
Back to school arrangements are as follows:
Thursday, 26th August - Induction for second years 10:00 - 12:00.
Friday, 27th August - Induction for first years 10:00 - 12:30.
The school door will be open from 09:50am. Because of Covid-19, we must ask that parents do not gather outside the school entrance (beside Sásta by the River).
Each student must wear a face mask while on the school premises.
Covid-19 guidelines, school procedures, timetable etc. will be covered during induction. Students will only need to bring a pen/pencil with them on the first day. They may bring a small lunch as we will have a break during the morning.
Monday, 30th August will be a regular school day (08:30-15:20) and we will continue with induction, as required.
Our Covid-19 plan, and calendar will be shared on the school's website shortly - www.gcmn.ie.
Noll 12
2022
Traenáil Cispheile
22-M.Fómh-2022
Oíche oscailte 5ú Deireadh Fómhair 6-8 i.n/ Open Night 5th October 6-8 pm.
13-Bealt-2022
Sports Day 2021/2022
Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, KWETB, Manor Mills. Co. Kildare. W23V9P2
01-5054386
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2022 Gaelcholáiste Mhaigh Nuad