Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Bliain 1

Oíche eolais do thuismitheoirí Bliain 1 18ú Meán Fómhair 2023/ Information evening for 1st year parents - 18th September 2023

Bileog eolais ginearálta Bliain 1 2023-2024/ General information First year 2023-2024

Ranníocaíocht Seirbhíse Scoile an Scoláire 2023/2024 - Student Services Contribution fee 2023-2024

Leabharliosta/Book list: Leabharliosta Bliain 1 2023-2024

Gléas Digiteach/Digital device: Wriggle & gléas digiteach/Wriggle & digital device

VSware do thuismitheoirí/VSware guide for parents

Oíche eolais do thuismitheoirí/caomhnóirí Bliain 1 2023-2024/ Information evening for parents/guardians 1st Year 2023-2024

Éide scoile agus Éide spóirt: Sonraí i dtaobh Éide Scoile an Choláiste/Information in relation to School Uniform:

 • Geansaí le suaitheantas na scoile - School jumper with school crest
 • Léine bán - White shirt
 • Carabhat na scoile - School tie
 • Bríste na scoile -School Trousers
 • Scíorta na scoile - School Skirt
 • Seaicéad na scoile - School jacket
 • Stocaí dubhghorma/dubha - Navy/black socks
 • Bróga Dubha - Black leather shoes. No runners/boots.
 • *Bróga Scoile - Acceptable Footwear - Gaelcholáiste Mhaigh Nuad.pdf

Is féidir níos mó sonraí a fháil anseo/Further information is available here

Eolas maidir leis an tSraith Shóisearach/Information on the Junior Cycle:

 1. Eolas ar an tSraith Shóisearach do Thuismitheoirí Scoláirí Iar-Bhunscoile - JC Information for Parents of Post-Primary Students
 2. Eolas ar an tSraith Shóisearach do Thuismitheoirí Bunscoile - JC Information for Parents of Primary Students
 3. Measúnú agus Tuiarisciú Leanúnach sa tSraith Shóisearach - Ongoing Assessment and Reporting in Junior Cycle
 4. Cúrsaí Folláine - Wellbeing information

Bealt 06
2024
Lá saoire bainc - scoil dúnta
Bealt 07
2024
Scoil dúnta
Bealt 09
2024
Lá na hEorpa
Bealt 10
2024
Lá Spóirt
29-Feabh-2024
Nuacht, imeachtaí agus fógraí - News, events and notices
Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, KWETB, Manor Mills. Co. Kildare. W23V9P2
01-5054386
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2024 Gaelcholáiste Mhaigh Nuad