Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Mission Statement and Ethos – Ráiteas Misin agus Éiteas

Ráiteas Misin Ghaelcholáiste Mhaigh Nuad

Is iad na bunluachanna i nGaelcholáiste Mhaigh Nuad ná  Gaeilge, Cultúr, Meas agus Neart  agus oibreoidh pobal na scoile ar son na luachanna seo go laethúil. Mar Ghaelcholáiste, tá an Ghaeilge ag croílár ar misin. Beidh béim ar fhorbairt iomlánaíoch an scoláire in atmaisféar Gaelach, dearfach agus spreagúil. Cuirfear béim ar chothrom na féinne agus freastal ar riachtanais an duine óig, idir riachtanais fhoghlama, fhorbartha agus fheabhais.

Fís Oideachasúil Ghaelcholáiste Mhaigh Nuad

Cuireann Gaelcholáiste Mhaigh Nuad roimhe mar chuspóir, chomh fada agus is féidir, leis na hacmhainní atá ar fáil don scoil, an timpeallacht oideachasúil is fearr ar féidir a chur ar fáil do na scoláirí ar fad. Déanaimid freastal ar na scoláirí trí bhéim a chur ar luachanna agus ar thraidisiúin chomh fada agus a bhaineann le cúrsaí cultúrtha, teanga, sóisialta, fisiciúla, mórálta agus spioradálta.

Ag obair i bpáirt dúinn mar phobal scoile – scoláirí, tuismitheoirí, foireann agus Bord Bainistíochta – cuirimid romhainn timpeallacht scoile a chruthú a chuirfidh ar chumas an uile scoláire forbairt intleachtúil, fisicúil, mórálta, sóisialta agus spioradálta a bhaint amach agus a bheith réidh le háit a bhaint amach sa sochaí.

Mission Statement of Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Our school-based values in Gaelcholáiste Mhaigh Nuad are Gaeilge, Cultúr, Meas and Neart (Gaeilge, Culture, Respect, Strength) and we work together daily to achieve these. As a Gaelcholáiste, Irish is at the centre of our mission. We focus on the students’ holistic development in a positive and motivated all-Irish immersed atmosphere. We will be fair and equal in our approach in meeting the needs of our students – learning, development and improvement.

Educational Vision of Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Gaelcholáiste Mhaigh Nuad sets out as its objective to provide, as far as possible, the best educational environment for all the students using the resources available to the school. We serve the students by emphasising the traditions and values of the school regarding cultural, language, social, physical, moral and spiritual matters. Working as a school community – students, parents, staff and the Board of Management – we set out to create a school environment that will enable every student to achieve intellectual, physical, moral, social and spiritual development so that they are ready to take their place in society.

No events found
29-Feabh-2024
Nuacht, imeachtaí agus fógraí - News, events and notices
Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, KWETB, Manor Mills. Co. Kildare. W23V9P2
01-5054386
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2024 Gaelcholáiste Mhaigh Nuad