Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Bliain 3

Ranníocaíocht Seirbhíse Scoile an Scoláire 2023/2024 - Student Services Contribution fee 2023-2024

Leabharliosta/Book list: Leabharliosta Bliain 3 2023-2024

Gléas Digiteach/Digital device: Sonraí maidir le Chromebook Scoile ar fáil anseo.Information on purchasing Chromebook for school use available here

VSware do thuismitheoirí/VSware guide for parents

Éide scoile agus Éide spóirt/School uniform and PE gear: Is féidir níos mó sonraí a fháil anseo/Further information is available here. www.schoolwearhouse.ie

Sonraí i dtaobh Éide Scoile an Choláiste/Information in relation to School Uniform:

 • Geansaí le suaitheantas na scoile - School jumper with school crest
 • Léine bán - White shirt
 • Carabhat na scoile - School tie
 • Bríste na scoile -School Trousers
 • Scíorta na scoile - School Skirt
 • Seaicéad na scoile - School jacket
 • Stocaí dubhghorma/dubha - Navy/black socks
 • Bróga Dubha - Black leather shoes. No runners/boots.
 • *Bróga Scoile - Acceptable Footwear - Gaelcholáiste Mhaigh Nuad.pdf

Eolas maidir leis an tSraith Shóisearach/Information on the Junior Cycle:

 1. Eolas ar an tSraith Shóisearach do Thuismitheoirí Scoláirí Iar-Bhunscoile - JC Information for Parents of Post-Primary Students
 2. Eolas ar an tSraith Shóisearach do Thuismitheoirí Bunscoile - JC Information for Parents of Primary Students
 3. Measúnú agus Tuiarisciú Leanúnach sa tSraith Shóisearach - Ongoing Assessment and Reporting in Junior Cycle
 4. Cúrsaí Folláine - Wellbeing information

M.Fómh 26
2023
Bliain 4 – Coláiste Chamuis, Conamara.
M.Fómh 26
2023
Lá na dTeangacha Eorpacha
D.Fómh 02
2023
Glacfar le foirmeacha iarratais do Bhliain 1 2024/2025. Spriocdháta 20/10/23.
D.Fómh 05
2023
Oíche Oscailte Bliain 1 2024-2025
26-Meith-2023
Féilire 2023/2024 agus sonraí athoscailt na scoile deireadh mí Lúnasa 2023/2024 School calendar and reopening arrangements for end of August
27-Aib-2023
Tá Tráth na gCeist eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí ar an Déardaoin 11ú Bealtaine ag 6:45 - 9:00 Bigí linn! The Parents'Association have organised a school Table Quiz for Thursday 11th May 6:45 - 9:00. Join us!
Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, KWETB, Manor Mills. Co. Kildare. W23V9P2
01-5054386
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2023 Gaelcholáiste Mhaigh Nuad