Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

School History – Stair an Choláiste

Ba lá stairúil é i Maigh Nuad ar an 28ú Lúnasa nuair a d’oscail Gaelcholáiste Mhaigh Nuad na doirse don chéad uair. Tús nua, ré nua agus glúin nua ag tabhairt faoi a gcuid oideachais dara leibhéil trí Ghaeilge i gcroílár Mhaigh Nuad. Tá muintir Chill Dara Thuaidh agus na Mí le blianta fada ag iarraidh Gaelcholáiste sa cheantar chun an deis a bheith ag a gcuid bpáistí leanúint lena gcuid scolaíochta trí Ghaeilge.

Tá 24 scoláire cláraithe agus clár leathan curtha ar fáil. Tá na h-ábhair lárnacha ar fad ar fáil agus rogha leathan d’ábhair roghnacha – Spáinnis, Gearmánais, Eacnamaíocht Bhaile, Staidéar Gnó, Ealáin, Adhmadóireacht, Teicneolaíocht agus Grafaic Theicniúil. Tá an bhéim ar chúrsaí folláine sa Choláiste chun a chinntiú go bhfuil na scoláirí ar a gcompord de bharr na paindéime Covid-19. Is scoil ilchreidmheach é Gaelcholáiste Mhaigh Nuad.

Tá an Gaelcholáiste lonnaithe ar bhonn sealadach go neamhspléach ina mbloc féin i Manor Mills de bharr Covid-19. Táimid ag fanacht ar an Roinn Oideachais chun muid a lonnú in ár suíomh buan féin.

Tá foireann an Choláiste tiománta agus fuinniúil agus ag súil go mór leis an todhchaí i nGaelcholáiste Mhaigh Nuad.Tá muid tiománta don oideachas is fearr agus is fairsinge is féidir a chur ar fáil d’ár scoláirí trí mheán na Gaeilge.

In ainneoin na géarchéime Covid-19, tá an Gaelcholáiste anois ar an bhfód agus le himeacht ama beidh fás agus forbairt.

Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin.

History was made in Maynooth on the 28th of August when Gaelcholáiste Mhaigh Nuad opened its doors for the first time. A new start, a new era, and a new generation of students from North Kildare and Meath beginning their secondary education through Irish in the centre of Maynooth.

24 students are registered and there is a wide range of subjects on offer to them. All core subjects are available, and they can choose from a range of optional ones – Spanish, German, Home Economics, Business Studies, Art, Woodwork, Technology, Technical Graphics and Music. We are putting a lot of emphasis on wellbeing to ensure our students are settling in well due to the COVID-19 pandemic. Gaelcholáiste Mhaigh Nuad is a multi-denominational school.

The Gaelcholáiste is currently based in temporary accommodation in Manor Mills Shopping Centre. We await the Department of Education to relocate us to our own permanent location.

The teachers are committed and energetic and are looking forward to the future of Gaelcholáiste Mhaigh Nuad. We are committed to providing an excellent, wide-ranging education for our students through the medium of Irish and it is anticipated that the school will grow and develop quickly.

Noll 22
2023
Lá deiridh den téarma – Laethanta saoire @ 11:50
Noll 25
2023
Saoire na Nollag
Ean 01
2024
Saoire na Nollag
Ean 08
2024
Athoscailt na scoile.
26-Meith-2023
Féilire 2023/2024 agus sonraí athoscailt na scoile deireadh mí Lúnasa 2023/2024 School calendar and reopening arrangements for end of August
27-Aib-2023
Tá Tráth na gCeist eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí ar an Déardaoin 11ú Bealtaine ag 6:45 - 9:00 Bigí linn! The Parents'Association have organised a school Table Quiz for Thursday 11th May 6:45 - 9:00. Join us!
Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, KWETB, Manor Mills. Co. Kildare. W23V9P2
01-5054386
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2023 Gaelcholáiste Mhaigh Nuad