Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Eolas ginearálta

Tá pacáiste eolais seolta chuig scoláirí/tuismitheoirí atá tar éis clárú do Bhliain 1 2021-2022 agus san áireamh tá sonraí maidir le rogha ábhair, cúrsaí teicneolaíochta/chromebooks srl.

Beidh Oíche Eolais ar líne againn i mí Aibreáin do na scoláirí agus tuismitheoirí seo. Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas maidir leis an dáta go luath.

All students/parents enrolled for 1st Year 2020-2021 have been sent an information pack which included details on subject choices/options and Chromebook details etc.

An Online Information Session will be held in April for students and parents. Parents will be notified of the date soon.

Bliain 1 2021-2022

Foirm Iarratais: Foirm Iarratais Bliain 1 2021-2022.pdf

Application Form: Application Form 1st Year 2021-2022.pdf

Fógra Iontrála Bliantúil/ Annnual Admission Notice

No events found
12-Már-2021
Cur i láthair ar líne/Online Presentation
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2021 Gaelcholáiste Mhaigh Nuad