Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Covid-19

Filleadh ar an scoil Aibreán 2021 / Return to school April 2021:

Bileog eolais - Filleadh ar an scoil Aibreán 2021/Information sheet - Return to school April 2021

Filleadh ar an Ionad Oideachais/Return to school Declaration form - electronic version: Click here to submit

Filleadh ar Ionad Oideachais – Foirm Dearbhaithe Tuismitheora/Return to Educational Facility – Parental Declaration Form

Plean Freagartha Covid-19 an Choláiste - Aibreán 2021/ School Covid-19 Response Plan - April 2021

Polasaí Covid-19

Ráiteas Polasaí Covid-19/Covid-19 Policy Statement

_________________________________________________________________________________________________________________________

Eolas Tábhachtach do thuismitheoirí agus do scoláirí:

Tá an Roinn Oideachais ag iarraidh orainn an t-eolas seo a roinnt libh. Tá uasdátú déanta ag an Roinn ar an suíomh https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/ le h-achmhainní i gcomhair tuismitheoirí agus daltaí agus iad ag filleadh ar an scoil.

  1. Tá físeanna dírithe ar dhaltaí agus iad ag filleadh ar an scoil anseo https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/comhairle-le-linn-covid-19-filleadh-ar-scoil-comhairle-do-thuismitheoiri/
  2. Tá eolas anseo ón HSE maidir le do pháiste a chosaint ar coróinvíris agus sa chás go bhfuil siomptóim choróinvíris ag do pháiste. https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/do-phaiste-a-chosaint-ar-coroinviris/
  3. Tá comhairle ar fáil do thuismitheoirí atá a bpáiste ag filleadh ar an scoil anseo: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/comhairle-le-linn-covid-19-filleadh-ar-scoil-comhairle-do-thuismitheoiri/

September 2020 - Important Information for Parents and Students:

The Department of Education have asked us to share the following information. The department have updated their website https://www.gov.ie/en/campaigns/a128d-back-to-school/ with resources for parents and students about returning to school.

  1. Videos for parents on how to support your child on their return to school is available here: https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/
  2. The HSE has published information on how best to protect your child and how to recognise the symptoms of the Coronavirus. https://www.gov.ie/en/publication/40e9c-protecting-your-child-from-coronavirus/
  3. Advise for parents with children returning to school is available here too: https://www.gov.ie/en/publication/2d3af-advice-during-covid-19-back-to-school-advice-for-parents/

Meith 04
2021
Laethanta Saoire an tSamhraidh
Lún 26
2021
Ionduchtú Bliain 2
Lún 27
2021
Ionduchtú Bliain 1
Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, KWETB, Manor Mills. Co. Kildare. W23V9P2
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2021 Gaelcholáiste Mhaigh Nuad